tc

Akil İnsanlar Heyeti’nden Tarık Çelenk ile bir grup akilin son toplantısı üzerine söyleşi