page_refik-halid-aslinda-daha-cok-tuncay-birkan-uzerine_074873924

Refik Halid Karay’ın 18 cilt olacak Memleket Yazıları’nı hazırlayan Tuncay Birkan ile sohbet – 16 Temmuz 2015