image

Tüketici güven endeksi mi, yurttaşın yaşam güven endeksi mi?