leventtayla

Ezel Akay: “Sansür artık imkansız”

Bundan otuz yıl önce Nokta dergisinde, insanların emirlere boyun eğme eğilimini ölçen bir deney yapılmıştı. O deneyin kahramanı Ezel Akay, toplumun artık değiştiğini söylüyor. Akay’la bugünkü Nokta dergisi sansüründen, yemek ve haz kültürüne uzanan bir sohbet yaptık.