Economic-Justice

Hukukun olmadığı yerde piyasa ekonomisi olamaz