F8F_IMG_3559

Saltık Galatalı: 2016, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeler için daha iyi bir yıl olacak