Yoksul_taksim

2016 yılında da hükümet düşük gelirlinin sırtına binmeye devam edecek