halep

Ortadoğu’nun 2015 yılı “Hasar Tespit Raporu”