tank

Kadri Gürsel: “Güneydoğu’daki askeri uygulamalar rejim değişikliği amacına yönelik”

Yayına hazırlayan: Fırat Fıstık