images-3

Altan Tan: “Sur’da bir kültür, medeniyet ve tarih yıkılıyor”

Yayına hazırlayan: Özgür Özdemir