ziya meral

Ziya Meral: “PYD’nin fırsattan istifade edip yayılması Londra’da eleştirilmeye başlandı”

Yayına hazırlayan: Timour Abel

Yayının tamamını izlemek içintıklayınız