Cuma Çiçek: “Maalesef barışı bir kuşak daha erteledik”

Cuma Çiçek: “Maalesef barışı bir kuşak daha erteledik”

Yayına hazırlayanlar: Yasmin Bali & Çağla Ural