Gönül Tol: “Ankara’nın politikalarını savunmak Washington’da çok güçleşti”

Gönül Tol: “Ankara’nın politikalarını savunmak Washington’da çok güçleşti”

Yayına hazırlayan: Timur Abel