rojava

Suriye’de iki sürpriz: Ruslar çekilirken Kürtler federasyon ilan ediyor