Kitapscope (3): Dünden bugüne edebiyat dergiciliği

Kitapscope (3): Dünden bugüne edebiyat dergiciliği

Hazırlayanlar: Fırat Fıstık & Öykü Özcinik