Screen Shot 2016-04-08 at 19.36.28

Gönül Tol ve Ömer Taşpınar ile Transatlantik: Suriye & Türkiye-İsrail yakınlaşması