Irkçılık

Son İmparatorluk – 9: “Türkler beyaz mıdır?”; gündelik hayatta ırk ve beyazlık

Bu bölümde Türkler’in “beyaz” sayılıp sayılamayacağından hareketle bir toplumsal kategori olarak ırk ve ırkçılığı konuşuyoruz. ABD beyazlığının krizleri üzerinden Türkiye’ye bakıyor, ırkçılığı anlama biçimlerinin Türkiye için ne derece kullanışlı olduğunu tartışıyoruz. Irkçı vehçeler alabilen etnik gerginliklerin içeriden çatışma süreci, dışarıdan mülteci akını ile artabileceği endişesini dillendirip, bu sorun alanlarına nasıl yaklaşılması gerektiğini sorguluyor, son olarak “Beyaz Türk” kavramının hala kullanışlı bir terim olup olmadığını, konuğumuz Elif Kalaycıoğlu ile masaya yatırıyoruz.