Bölgesel ve küersel açıdan Kürt sorunu: Safin Dizai, Ömer Taşpınar, Cuma Çiçek, Aydın Selcen & Soli Özel

Bölgesel ve küresel açıdan Kürt sorunu: Safin Dizai, Ömer Taşpınar, Cuma Çiçek, Aydın Selcen & Soli Özel