Screen Shot 2016-04-22 at 15.13.52

Prof. Yüksel Taşkın ile Çağlayan’da tutuklu akademisyenlerin davasını konuştuk

Yayına hazırlayanlar: Bercan Aktaş & Fatma Yörür