Tarhan Erdem: “CHP’de hep anti-demokratik girişimler oldu ama hiçbiri bugünkü kadar kötü değildi”

Tarhan Erdem: “CHP’de hep anti-demokratik girişimler oldu ama hiçbiri bugünkü kadar kötü değildi”

Yayına hazırlayanlar: Çağla Ural & Gökçe Çiçek Kösedağı