elektrik

Elektrikteki kayıp-kaçakta dünyadan daha kötü durumdayız