Kadri Gürsel: “Laiklik olmazsa bu ülke yaşayamaz”

Kadri Gürsel: “Laiklik olmazsa bu ülke yaşayamaz”

Yayına hazırlayanlar: Özgür Özdemir & Gökçe Çiçek Kösedağı

Yayının tamamını izlemek için tıklayınız