Belirsizlik

Bilinmezlikler içinde debelenip duruyoruz…