Erdogan

Dayatılmaya çalışılan “%49,5 Cumhurlu Parti Başkanı”!