Başbakanlık

Bürokrasi hallaç pamuğu gibi atılıyor