kahvehane-geyigi

Yine bir gün arkadaşlarla Anayasayı ihlal ediyoruz…