idm

İdam söylemiyle kitlelere gaz verildi, peki şimdi ne olacak?