aydin

Aydın Sezer: “Rusya, Batı dünyası ile arasındaki ülkeleri, kendi etkisinde bir tampon bölge olarak tutmak istiyor”


Yayına hazırlayan: Mesut Uçak
Yayının tamamını izlemek için tıklayınız