samiii

Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê hat girtin: Bi serokê Enstîtuyê Samî Tan re hevpeyivin