kursu

Yıkılan hepimizin kürsüsü, hepimizin iradesidir