0035

Göz Kararı (44): Mehmet Ünal ile yaşamın aynası fotoğraf

35 yıl süresince Türk göçmenlerle birlikte çalıştım. Fotoğrafçı olarak 35 yıl kentlerde, kasabalarda, köylerde ve beldelerde dolaştım. Türk göçmenlerin günlük yaşamlarını tanıma fırsatım oldu. Onların çalışma yaşamlarını, koşullarını birebir izledim. Bu yıllar içerisinde, onların başarılarına ve başarısızlıklarına tanık oldum.

Nereli olduğumuz, dinimiz ve dilimiz birincil derecede önemli olmamalıdır. Entegrasyon kelimesinin yeniden tanımlanması gerekmektedir. Çünkü bu insanlar artık konuk işçi değildirler. Bu toplumun bir parçasıdırlar.