Hollanda

Yaptırımlarla uğraşmayalım, Hollanda’ya beddua edelim!