b129859d996ce15026ffd4634a03a3c4

İçme suyundaki kaçaklar nasıl önlenebilir?

25-26 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek ‘’Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu’’ etkinliğini organize edecek  Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) Başkanı Yasin Torun, içme suyu şebekelerinde yaşanan kaçakları Medyascope.tv’ye değerlendirdi.

Etkinliği düzenleyecek olan Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) Başkanı Yasin Torun, sanılanın aksine Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını, tam tersine yarı kurak iklim kuşağında yer alan bir ülke olduğunu belirtti.
Torun su kaynaklarının kısıtlı olduğunu, nüfus artışıyla beraber içme suyuna olan ihtiyacın da attığını belirtti. Su tasarrufunu sağlamak için hane halkının alacağı tedbirlerin de etkili olacağını belirten Torun, şehir şebekelerindeki boru sistemlerinin belirli bir dayanma ömrü olduğunu, şebekelerde kullanılmadan ziyan olan suyun israfını önlemek içinse  kanal sistemlerini robotik sistemlerle revize etmenin israfı azaltacağını vurguladı.