Adsız

Bi Dr. Ergin Öpengin re hevpeyîvîn: Kovara Derwaze di akademiya Kurdî de derekî nû ye