1

Açık Oturum (124): Yurtta ve dünyada ekonomi – Yalçın Karatepe, Abdullah Akyüz ve Abdurrahman Yıldırım ile söyleşi