Medyascope.tv

Neşet Ertaş

neset-ertas

Bozkır 4 yıldır tezenesiz

“Neyim varsa babamdan öğrendim”, “Ben hayatta hiç mektebe gidemedim, ben ancak türkü çalar, türkü söylerim.” Bu sözler hayatı saz çalmakla ve türkü söylemekle geçmiş ve bütün Anadolu insanının yüreğine dokunan yanık sesin sahibi, Yaşar Kemal’in değişiyle “Bozkırın Tezenesi”nin sözleri. Bozkır, tezenesini kaybedeli 4 yıl oldu.