Medyascope.tv

Oral Orpak

idam

Darbeciler için “İdam Cezası” mümkün mü?

Hazırlayanlar: Semih Sakallı & Oral Orpak İdam Cezası nasıl uygulandı? 1920’lerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk siyasi hayatında işlevsel hale gelmesiyle birlikte idam cezaları belli bir prosedür ile yapılmaya başlandı. Normal prosedüre göre mahkemeler idam kararı verdikten sonra karar Yargıtay’a gidiyor ve Yargıtay’ın onay

scotland-yes-no_3035925b

Dünden bugüne referandum

Hazırlayanlar: Semih Sakallı & Oral Orpak Referandum demokrasinin zirvesi mi? Demokrasi, uygulama biçimi olarak “temsili demokrasi” ve “doğrudan demokrasi” şeklinde ikiye ayrılır. Doğrudan demokraside halk yönetime katılır. Siyasi erk alacağı kararı halk ile birlikte şekillendirir ve halk siyasi erki etkili bir şekilde denetler. Bu tarz