22

Sinemasalı (12): “Kaygı: Sinemada toplumsal bellek ve hafıza”: Ceylan Özgün Özçelik ile söyleşi