SD_Kapidag_Erdek_9308

Göz Kararı (69): Kim korkar histogramdan!

Gerçek dünyada mükemmel pozlama yoktur. Bizim veya makinamızın yaptığı ayar bir uzlaşmadır. Histogram da bize doğruyu göstermez, ışık dağılımı konusunda kılavuzluk eder. His­tog­ram çi­zen program­lar her bir pik­sel­de­ki ren­gin de­ğer­le­ri­ni sa­ya­r ve bu­nu çu­buk gra­fik ola­rak gös­te­rir­ler. Histog­ram­daki di­key ek­sen pik­sel sa­yı­sı­nı, ya­tay ek­sen de renk de­ğer­le­ri­ni gösterir.