aydın2

Aydın Selcen: “Diplomasi, tercih etmek değil, seçenek yaratmak sanatıdır, Rusya ile ABD arasında tercihe zorlanmamak da esastır”

Yayına hazırlayan: Sercan Öztürk
Yayının tamamını izlemek için:tıklayınız