MURATSOMER1

Murat Somer: “Çok partili rejimden beri Türkiye bir illiberal demokrasiydi fakat şimdi seçimli otoriter rejim gibi yönetiliyor ve demokrasi demek mümkün değil”

Yayına hazırlayan: Sercan Öztürk
Yayının tamamını izlemek için:tıklayınız