Screen Shot 2018-07-30 at 17.21.30

Türkiye’de siyasi iktidar ve dini yapıların ilişkileri, Prof. Tayfun Atay ile söyleşi