HASANSERVET1

Hasan Servet Öktem: “Ekonomik olarak 2018’deki Venezuela 2013 yılındaki Venezuela’nın yarısı kadar”

Yayına hazırlayan: Uğur Gümüşkaya

Yayının tamamını izlemek tıklayınız.