işişi

Güne Bakış (6 Kasım 2018): Raşit Tükel ile sağlık yasası, Burcu Karakaş ile ABD’de ara seçim