(5) اخبار هفتگی به زبان فارسی

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

عناوین این هفته: سفر جان بولتون به انکارا، مقاله اردوغان در نیویورک تایمز، حکم زندان به روزنامه نگار، پسرفت دموکراتیک ترکیه، شاخص دموکراسی، تحقیقات اجتماعی


Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus