(7) اخبار هفتگی به زبان فارسی

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

عناوین این هفته: روند بحران سوریه، دیدار اردوغان و پوتین، نویسندگان هفته، درگذشت هنرمند سر شناس، چالش در اوردن روسری


Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus