(9) اخبار هفتگی به زبان فارسی

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

عناوین مهم خبری این هفته: دیدار سیپراس و اردوغان، روند خروج امریکا از سوریه، انتخابات محلی ترکیه، عناوین هنری و فرهنگی


Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus