(10)اخبار هفتگی به زبان فارسی

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

عناوین این هفته: روند استانه، دیدار در شوچی، مشکل ترافیک استانبول، پسروی در ازادی بیان، افزایش پناهدگی شهروندان ترکیه


Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus