(23) اخبار هفتگی به زبان فارسی

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

عناوین هفته: تنش موشکی، تحولات مدیترانه شرقی، اخبار جهانی، گردشگران روس، تحولات در ادلب سوریه، تغییر تعرفه های گمرکی در امریکا و ترکیه

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print
  • Medyascope
  • Medyascope Plus