Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki dış politikasını yeniden düşünmek / Re-thinking Turkish foreign policy in the Western Balkans

TR / EN

Bu haber videosu, Heinrich Böll Stiftung Derneği “Genç Profesyoneller” programı kapsamında, Almanya, Fransa, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Türkiye’den 10 akademisyen, gazeteci ve bölge uzmanı tarafından hazırlandı. Video haberin amacı, Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki dış politikasına ışık tutmak. Heinrich Böll Stiftung’un Belgrad, Saraybosna ve İstanbul ofislerinin, Institut Français des Relations Internationals (IFRI), Al Sharq Forum ve International and Security Affairs Centre (ISAC) işbirliği ile 6 Kasım 2019 tarihinde Belgrad’da düzenlediği toplantıya katılan akademisyenler, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarından uzmanlarla yapılan röportajlar sonucu, bu politikanın ekonomik ve kültürel boyutları irdelendi. 

Türkiye’nin bölgede izlediği dış politikanın bölgenin kalkınması ve ülkeler arasındaki kültürel etkileşimin gelişmesine etkilerine dair Türkiyeli ve yerel yetkililerin görüşleri alındı. Öte yandan, Genç Profesyoneller’in Belgrad ve Saraybosna’da yapmış olduğu sokak röportajları doğrultusunda da bu ilişkilerin halk nezdinde nasıl yansıdığı ve değerlendirildiği de görüldü.

************************************

This news video has been prepared by 10 academics, journalists and regional specialists coming from Germany, France, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Turkey selected in the context of Heinrich Böll Foundation’s Young Professionals program. The aim of the news video is to shed light on Turkey’s foreign policy in the Western Balkans. As a result of interviews conducted with academics, specialists from non-governmental organizations and think-tanks who participated in a workshop in Belgrade on November 6, 2019, organized by the Belgrade, Sarajevo and Istanbul offices of the Heinrich Böll Stiftung Foundation, in cooperation with Institut Français des Relations Internationals (IFRI), Al Sharq Forum and International and Security Affairs Centre (ISAC), the economic and cultural dimensions of this politics has been examined.

In order to comprehend in detail the effects of Turkey’s foreign policy on the region’s development and cultural interaction, Turkish and local officials were interviewed. Furthermore, as a result of interviews conducted by the Young Professionals on the streets of Belgrade and Sarajevo, the reflections of these policies on the people have also been revealed.

Medyascope'a destek olmak ister misiniz?

Yayınlarımızı sürdürebilmek ve daha kaliteli kılmak için desteğinize ihtiyacımız var

Merhabalar!

Medyascope olarak Ağustos 2015’ten itibaren, çölleşen haber ikliminde her kesimden herkese su verecek bir vaha olmaya çalışıyoruz. Özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, ve çok yanlı habercilik anlayışımızdan taviz vermemekte kararlıyız. Çoğunlukla gençlerden oluşan kadromuzla, dijital medyanın olanaklarını kullanarak yayın yapıyor ve her geçen gün hem içerik hem de teknik olarak büyüyoruz. Hedefimiz yayın gün ve saatlerimizi artırmak; içeriklerimizi daha da zenginleştirmek. Bu da sizin desteklerinizle mümkün. Çok teşekkürler.  

Öne Çıkanlar